Kontribuo!

Jepni dhe Ju kontributin tuaj dhe çdo vlerë e dhuruar nga ju do të dyfishohet nga buxheti i Bashkisë Tiranë. Ju mund të kontribuoni lehtesisht me kartën tuaj të kreditit/debitit ose në llogarinë bankare si më poshtë.

posteri crowdfunding UNDP Albania

Pagesa me kartë debiti/krediti


Pagesa në bankë
Përfituesi: United Nations Development Programme

Banka e përfituesit: Intesa San Paolo Albania
IBAN: AL 60208110080000001003730902 (Lekë)
IBAN: AL87208110080000001003730901 (Dollarë)
Qëllimi i pagesës: CF campaign Albania
SWIFT: USALALTRXXX